ZŠ Bílovice nad Svitavou - Všesportovní příprava Sokolík - Všesportovní příprava pro Přípravnou třídu MŠ až 3. třídu ZŠ

Přihláška

Sokolík - Všesportovní příprava pro Přípravnou třídu MŠ až 3. třídu ZŠ

  • Místo: Základní škola Bílovice nad Svitavou
  • Termín: každé Úterý 14:30 - 15:30 v 15 lekcích od října 2024
  • Kapacita:  25
  • Cena: ,- Kč / pololetí
  • Vybavení: Sportovní oblečení a boty, pití
  • Trenér: Mgr. Jan Chlápek
  • V každém pololetí je garantována hodinová dotace 15 lekcí.

Souhlasím jako zákonný zástupce dítěte se vznikem jeho členství ve spolku Sokolík Brno, z. s., Pod cestou 17, 628 00 Brno, IČO 07435703.

Potvrzuji, že dítě je zdravotně způsobilé k absolvování kroužků Sokolík Brno a že jsem se podrobně seznámil s podmínkami účasti v kroužcích Sokolík Brno.

Souhlasím jako zákonný zástupce s tím, aby osobní údaje vyplněné na kontaktním formuláři byly evidovány spolkem Sokolík Brno, z.s., Pod cestou 17, 628 00 Brno, IČO: 07435703  v seznamu členů tohoto spolku v souladu se stanovami spolku a dále pro účely nezbytné komunikace s účastníkem kroužků Sokolík a jeho zákonnými zástupci GDPR.