ZŠ Bílovice nad Svitavou - Všesportovní příprava 5. - 7. třída

Přihláška

Sokolík - Všesportovní příprava 5. - 7. třída

  • Místo: Základní škola Bílovice nad Svitavou
  • Termín: Každé úterý, 15:30 až 16:30 v 8 lekcích od 16. dubna 2024
  • Kapacita: 25 
  • Cena: 600,- Kč / pololetí
  • Vybavení: Sportovní oblečení a boty, pití
  • Trenér: Mgr. Jan Chlápek

Souhlasím jako zákonný zástupce dítěte se vznikem jeho členství ve spolku Sokolík Brno, z. s., Pod cestou 17, 628 00 Brno, IČO 07435703.

Potvrzuji, že dítě je zdravotně způsobilé k absolvování kroužků Sokolík Brno a že jsem se podrobně seznámil s podmínkami účasti v kroužcích Sokolík Brno.

Souhlasím jako zákonný zástupce s tím, aby osobní údaje vyplněné na kontaktním formuláři byly evidovány spolkem Sokolík Brno, z.s., Pod cestou 17, 628 00 Brno, IČO: 07435703  v seznamu členů tohoto spolku v souladu se stanovami spolku a dále pro účely nezbytné komunikace s účastníkem kroužků Sokolík a jeho zákonnými zástupci GDPR.