TCB - Sokolíkovo cvičení pro rodiče a děti 1. - 3. roky - Úterý 9:00 - 11:00

Přihláška

TCB - Sokolíkovo cvičení pro rodiče a děti 1. - 3. roky - Úterý 9:00 - 11:00

  • Místo: Tréninkové centrum Brno, Sochorova 22, 616 00 Brno - Žabovřesky
  • Termín: Úterý, 9:00 až 10:00 v 15 lekcích od 12. února 2024
  • Kapacita: 10
  • Cena: 2000,- Kč / pololetí
  • Vybavení: Sportovní oblečení a boty, pití
  • Trenér: Barbora Smutná a Šárka Pešinová
  • V každém pololetí je garantována hodinová dotace 15 lekcí.
  • Děti budou rozdělené dle věku a dovedností paní trenérkou.
  • mladší děti 9:00 - 10:00 a starší děti 10:00 - 11:00.

Souhlasím jako zákonný zástupce dítěte se vznikem jeho členství ve spolku Sokolík Brno, z. s., Pod cestou 17, 628 00 Brno, IČO 07435703.

Potvrzuji, že dítě je zdravotně způsobilé k absolvování kroužků Sokolík Brno a že jsem se podrobně seznámil s podmínkami účasti v kroužcích Sokolík Brno.

Souhlasím jako zákonný zástupce s tím, aby osobní údaje vyplněné na kontaktním formuláři byly evidovány spolkem Sokolík Brno, z.s., Pod cestou 17, 628 00 Brno, IČO: 07435703  v seznamu členů tohoto spolku v souladu se stanovami spolku a dále pro účely nezbytné komunikace s účastníkem kroužků Sokolík a jeho zákonnými zástupci GDPR.