TCB - Sokolík Všesportovní příprava 4. - 7. let Čtvrtek 16:00 - 16:45

Přihláška

TCB - Sokolík Všesportovní příprava 4. - 7. let - Čtvrtek 16:00 - 16:45

  • Místo: Tréninkové centrum Brno, Sochorova 22, 616 00 Brno - Žabovřesky
  • Termín: každý Čtvrtek, 16:00 až 16:45 v 15 lekcích září/října 2024
  • Kapacita: 16
  • Cena: 2500,- Kč / pololetí
  • Vybavení: Sportovní oblečení a boty, pití
  • Trenér: Mgr. Dominik Huml
  • V každém pololetí je garantována hodinová dotace 15 lekcí.

Souhlasím jako zákonný zástupce dítěte se vznikem jeho členství ve spolku Sokolík Brno, z. s., Pod cestou 17, 628 00 Brno, IČO 07435703.

Potvrzuji, že dítě je zdravotně způsobilé k absolvování kroužků Sokolík Brno a že jsem se podrobně seznámil s podmínkami účasti v kroužcích Sokolík Brno.

Souhlasím jako zákonný zástupce s tím, aby osobní údaje vyplněné na kontaktním formuláři byly evidovány spolkem Sokolík Brno, z.s., Pod cestou 17, 628 00 Brno, IČO: 07435703  v seznamu členů tohoto spolku v souladu se stanovami spolku a dále pro účely nezbytné komunikace s účastníkem kroužků Sokolík a jeho zákonnými zástupci GDPR.