ZŠ Želešice miniVolejbal II. (pokročilí) -Volná místa

Přihláška

Sokolík - miniVolejbal II. (pokročilí) - Volná místa

  • Místo: Základní škola Želešice, 24. dubna, Želešice 664 430
  • Termín: Každý čtvrtek, 16:30 až 17:30 v 15 lekcích od 1. února 2023
  • Kapacita: 12
  • Cena: 1800,- Kč / pololetí
  • Vybavení: Sportovní oblečení a boty, pití
  • Trenér: Ing. Zuzana Dvořáková

Souhlasím jako zákonný zástupce dítěte se vznikem jeho členství ve spolku Sokolík Brno, z. s., Pod cestou 17, 628 00 Brno, IČO 07435703.

Potvrzuji, že dítě je zdravotně způsobilé k absolvování kroužků Sokolík Brno a že jsem se podrobně seznámil s podmínkami účasti v kroužcích Sokolík Brno.

Souhlasím jako zákonný zástupce s tím, aby osobní údaje vyplněné na kontaktním formuláři byly evidovány spolkem Sokolík Brno, z.s., Pod cestou 17, 628 00 Brno, IČO: 07435703  v seznamu členů tohoto spolku v souladu se stanovami spolku a dále pro účely nezbytné komunikace s účastníkem kroužků Sokolík a jeho zákonnými zástupci GDPR.