MŠ Želešice Keramika Starší 5. - 7.let

Přihláška

Sokolík - Keramika MŠ Starší 5. - 7. let

  • Místo: Základní škola Želešice, 24. dubna, Želešice 664 43
  • Termín: Každé úterý, 15:00 až 15:45 v 14 lekcích od 1. února 2023
  • Kapacita:  12/12
  • Cena: 2500,- Kč / pololetí
  • Vybavení: pracovní tričko nebo zástěru, materiál a pomůcky v ceně
  • Trenér: Lucie Babáková

Souhlasím jako zákonný zástupce dítěte se vznikem jeho členství ve spolku Sokolík Brno, z. s., Pod cestou 17, 628 00 Brno, IČO 07435703.

Potvrzuji, že dítě je zdravotně způsobilé k absolvování kroužků Sokolík Brno a že jsem se podrobně seznámil s podmínkami účasti v kroužcích Sokolík Brno.

Souhlasím jako zákonný zástupce s tím, aby osobní údaje vyplněné na kontaktním formuláři byly evidovány spolkem Sokolík Brno, z.s., Pod cestou 17, 628 00 Brno, IČO: 07435703  v seznamu členů tohoto spolku v souladu se stanovami spolku a dále pro účely nezbytné komunikace s účastníkem kroužků Sokolík a jeho zákonnými zástupci GDPR.