Líšeň - Kotlanova Všesportovní příprava MŠ 4. - 7. let

Přihláška

Sokolík - MŠ Líšeň Kotlanova - Všesportovní příprava MŠ 4. - 7. let

  • Místo: KOTLANKA Líšeň, Kotlanova 2163/7, 628 00 Brno-Líšeň
  • Termín: Každý čtvrtek, 16:00 až 16:45 v 15 lekcích od 2. října 2023
  • Kapacita:  25
  • Cena: 1700,- Kč / pololetí
  • Vybavení: Sportovní oblečení a boty, pití
  • Trenér: Mgr. Štěpán Koukal

Souhlasím jako zákonný zástupce dítěte se vznikem jeho členství ve spolku Sokolík Brno, z. s., Pod cestou 17, 628 00 Brno, IČO 07435703.

Potvrzuji, že dítě je zdravotně způsobilé k absolvování kroužků Sokolík Brno a že jsem se podrobně seznámil s podmínkami účasti v kroužcích Sokolík Brno.

Souhlasím jako zákonný zástupce s tím, aby osobní údaje vyplněné na kontaktním formuláři byly evidovány spolkem Sokolík Brno, z.s., Pod cestou 17, 628 00 Brno, IČO: 07435703  v seznamu členů tohoto spolku v souladu se stanovami spolku a dále pro účely nezbytné komunikace s účastníkem kroužků Sokolík a jeho zákonnými zástupci GDPR.